Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Ανδρέας Κάλβος,Ωδαί


Όσοι το χάλκεον χέρι
βαρύ του φόβου αισθάνονται,
ζυγόν δουλείας ας έχωσι·
θέλει αρετήν και τόλμην
η ελευθερία.

Εἰς Σάμον

Δεν υπάρχουν σχόλια: